L’eremita
Fotografia
30 x 20 cm
Stima
200/300
Prezzo
150